+38 044 467 62 37 +38 044 467 62 60 м. Київ, Спаська, 9 yra@ylos.kiev.ua
Реалізовані проекти
Реставрація та відтворення
Нове будівництво
Арт
Майстерня
Статті

Храми сердньовічного Криму ІV–XІV ст.

Ю.Г. Лосицький

Переважна більшість візантійських храмів Таврики відомі завдяки археологічним розкопкам ХІХ–ХХ ст. Ці споруди збереглися на мізерну висоту, і не фігурують в письмових джерелах. Їх фіксація, дослідження та інтерпретація результатів проводилися головним чином археологами. Тому, недостатньо вивченими залишилися такі важливі питання, як архітектурно-естетична і типологічна еволюція храмових споруд, а їх науково обґрунтовані реконструкції майже відсутні.

У статті робиться спроба дослідження типологічних аспектів сакральної архітектури візантійського Криму – еволюції і генезису основних типологічних груп споруд, їх відносної періодизації, а також на підставі збережених аналогів за межами Криму наводяться реконструкції основних типів візантійських храмів. Спираючись на наявний в цій сфері зарубіжний досвід, порушується питання про доцільність виконання реконструкцій деяких споруд.

http://ylos.kiev.ua/files/documents/los_article1.pdf